Základná škola s MŠ Kotešová, Kotešová 378

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kotešová 378, 01361 Kotešová
WWW:
E-Mail: zs.kotesova@azet.sk
Telefón: 041 / 5540669
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037809831
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Mihoková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kotešová, Kotešová 378