Základná škola s MŠ Petrovice, Ústredie 72

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Ústredie 72, 01353 Petrovice
WWW:
E-Mail: skola@zspetrovice.edu.sk
Telefón: 041 / 5589028
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037813439
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Levková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Petrovice, Ústredie 72