Základná škola Cernina, Cernina 30

Typ: Základná škola
Adresa: Cernina 30, 09016 Cernina
WWW:
E-Mail: kostikovak@gmail.com, zscernina@gmail.com
Telefón: 547/562218
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 036158313
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Kveta Kostiková
Riaditeľ
Základná škola Cernina, Cernina 30
fotka
Mgr. Stanislava Hudáková
Výchovný poradca
Základná škola Cernina, Cernina 30