Základná škola s MŠ Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 124

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlboké nad Váhom 124, 01401 Hlboké nad Váhom
WWW:
E-Mail: zsmshlboke@zoznam.sk
Telefón: 041 / 5533577, 5533589
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037813471
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Roman Bienik
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 124