Špeciálna základná škola i. Bytča, Mičurova 364/1

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Mičurova 364/1, 01401 Bytča
WWW:
E-Mail: durajkova@szsibytca.sk
Telefón: 041 / 5533215, 0911553321
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 036137600
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Ďurajková
Riaditeľ
Špeciálna základná škola i. Bytča, Mičurova 364/1