Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Raková 705

Typ: Základná škola
Adresa: Raková 705, 02351 Raková
WWW:
E-Mail: czsrakova.kulla@post.sk
Telefón: 041 / 4341569
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 017060125
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Pavol Kulla
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Raková 705