Základná škola Čadca, A. Hlinku 1157

Typ: Základná škola
Adresa: A. Hlinku 1157, 02201 Čadca
WWW:
E-Mail: skola@zsahca.edu.sk
Telefón: 041 / 4334163
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812173
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PeadDr. Mária Blendovská
Riaditeľ
Základná škola Čadca, A. Hlinku 1157