Základná škola s MŠ Cerová, Cerová 277

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Cerová 277, 90633 Cerová
WWW:
E-Mail: malichova@zscerova.edu.sk
Telefón: 346589228
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837095
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Michalicová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Cerová, Cerová 277
fotka
PaedDr. Božena Malichová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Cerová, Cerová 277