Základná škola Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343

Typ: Základná škola
Adresa: Mládežnícka 1343, 02302 Krásno nad Kysucou
WWW:
E-Mail: zskraskys@gmail.com
Telefón: 041 / 4385293
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 042388767
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Vladimír Targoš
Riaditeľ
Základná škola Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343