Špeciálna základná škola Turzovka, Stred 39

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Stred 39, 02354 Turzovka
WWW:
E-Mail: specialnaskola.turzovka@post.sk
Telefón: 041 / 4352631
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 036134180
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Barčáková
Riaditeľ
Špeciálna základná škola Turzovka, Stred 39