Spojená škola-ŠZŠ s MŠ sv. Jozefa i. Turzovka, Jašíkova 219

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Jašíkova 219, 02354 Turzovka
WWW:
E-Mail: specialna.skola@centrum.sk
Telefón: 041 / 4352288
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 030223423
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Vahančíková
Riaditeľ
Spojená škola-ŠZŠ s MŠ sv. Jozefa i. Turzovka, Jašíkova 219