Základná škola s MŠ Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 51

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Oravský Podzámok 51, 02741 Oravský Podzámok
WWW:
E-Mail: zsopodzamok@post.sk
Telefón: 043 / 5823721
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037808818
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Boleková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 51