Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 110

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dlhá nad Oravou 110, 02755 Dlhá nad Oravou
WWW:
E-Mail: zsdlha@centrum.sk
Telefón: 043 / 5894211
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037810677
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Gabriela Brunčáková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 110