Základná škola s MŠ Žaškov, Žaškov 219

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Žaškov 219, 02721 Žaškov
WWW:
E-Mail: riaditel@zszaskov.sk
Telefón: 043 / 5892235
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037813137
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Juraj Jonák
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Žaškov, Žaškov 219