Základná škola s MŠ Párnica, Párnica 86

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Párnica 86, 02601 Párnica
WWW:
E-Mail: zs@zsparnica.edu.sk
Telefón: 043 / 5892228, 0905508802
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 042071046
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Cvachová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Párnica, Párnica 86