Základná škola Pucov, Pucov 112

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Pucov 112, 02601 Pucov
WWW:
E-Mail: zspucov@gmail.com
Telefón: 043 / 5895396
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 710127744
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Hlbočanová
Riaditeľ
Základná škola Pucov, Pucov 112