Základná škola s MŠ Cinobaňa, Cinobaňa 60

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Cinobaňa 60, 98522 Cinobaňa
WWW:
E-Mail: riaditel@zscinobana.edu.sk
Telefón: 047/4395112
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 037831577
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Rogožníková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Cinobaňa, Cinobaňa 60
fotka
RNDr. Stanislav Čop
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Cinobaňa, Cinobaňa 60