Základná škola Krivá, Krivá č. 136

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Krivá č. 136, 02755 Krivá
WWW:
E-Mail: zskriva@zskriva.edu.sk
Telefón: 043 / 5894301
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 710130371
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Iveta Nehajová
Riaditeľ
Základná škola Krivá, Krivá č. 136