Základná škola s MŠ pri ZZ Dolný Kubín, Nemocničná 1944/4

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Nemocničná 1944/4, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: zstp@orava.sk
Telefón: 043 / 5801365
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 710202032
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tatiana Otepková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ pri ZZ Dolný Kubín, Nemocničná 1944/4