Základná škola s MŠ Čadca, Horelica 429

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Horelica 429, 02201 Čadca
WWW:
E-Mail: zshorelica@centrum.sk
Telefón: 041/ 4334 167; 918 594 013
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812319
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Slivková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čadca, Horelica 429
fotka
PaedDr. Drahomíra Hrušková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čadca, Horelica 429
fotka
Mgr. Terézia Bulejová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čadca, Horelica 429