Súkromná ZŠ BELL AMOS Martin, Východná 18

Typ: Základná škola
Adresa: Východná 18, 03601 Martin
WWW:
E-Mail: bellamos@mtweb.sk
Telefón: 043 / 4221605
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037900862
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Thomková
Riaditeľ
Súkromná ZŠ BELL AMOS Martin, Východná 18