Súkromná ZŠ Tomáša Zanovita Martin, Východná 18

Typ: Základná škola
Adresa: Východná 18, 03601 Martin
WWW:
E-Mail: szstzanovita@mail.t-com.sk
Telefón: 043 / 4306836
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037975811
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Pápešová
Riaditeľ
Súkromná ZŠ Tomáša Zanovita Martin, Východná 18