ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Dražkovce, Dražkovce 59

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dražkovce 59, 03802 Dražkovce
WWW:
E-Mail: zsdrazkovce@atlas.sk
Telefón: 043 / 4132003
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059132
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Šimková
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Dražkovce, Dražkovce 59