ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 326

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Turčianske Kľačany 326, 03861 Turčianske Kľačany
WWW:
E-Mail: skola@zsturklacany.edu.sk
Telefón: 043 / 4220151
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059205
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Holečková
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 326