ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Valča, Valča 81

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Valča 81, 03835 Valča
WWW:
E-Mail: zsvalca@azet.sk
Telefón: 043 / 4294101
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059230
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Šufáková
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Valča, Valča 81