Základná škola s MŠ Čadca, Podzávoz 2739

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Podzávoz 2739, 02201 Čadca
WWW:
E-Mail: riaditel@zspodzavozca.edu.sk
Telefón: 915822305
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812475
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Danka Chrastinová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čadca, Podzávoz 2739
fotka
Mgr. Erika Sačková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čadca, Podzávoz 2739
fotka
Ing. Eva Gurová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čadca, Podzávoz 2739