ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Žabokreky, Žabokreky 54

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žabokreky 54, 03840 Žabokreky
WWW:
E-Mail: riaditel@zszabokreky.edu.sk
Telefón: 043 / 4388167
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059248
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miriam Krkošová
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Žabokreky, Žabokreky 54