ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Podhradie, 1. mája 7

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: 1. mája 7, 03852 Podhradie
WWW:
E-Mail: obecpod@stonline.sk
Telefón: 043 / 4293465
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710142642
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anežka Pisarčíková
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Podhradie, 1. mája 7