Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 495/31

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 495/31, 02901 Námestovo
WWW:
E-Mail: skola@czsnamestovo.edu.sk
Telefón: 043 / 5520260, 5581808
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Námestovo
IČO: 036147150
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mgr. Marta Kurtulíková
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 495/31