Základná škola Čadca, Rázusova 2260

Typ: Základná škola
Adresa: Rázusova 2260, 02201 Čadca
WWW:
E-Mail: zsraz@stonline.sk
Telefón: 908 422 052 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812238
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miriam Maslíková
Výchovný poradca
Základná škola Čadca, Rázusova 2260
fotka
Mgr. Zdena Maslíková
Riaditeľ
Základná škola Čadca, Rázusova 2260