Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Sihelné 214

Typ: Základná škola
Adresa: Sihelné 214, 02946 Sihelné
WWW:
E-Mail: czssihelne@gmail.com
Telefón: 043 / 5524200
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Námestovo
IČO: 037813421
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Thlic. Margita Borová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Sihelné 214