CPPPaP Čadca

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Kukučínova 162, 02201 Čadca
E-Mail: ppcadca@stonline.sk
Telefón: 041/4334181 - 2
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37976672
017060125
Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Raková 705 
041 / 4341569 
Detail
037812173
Základná škola Čadca, A. Hlinku 1157 
041 / 4334163 
Detail
037812297
Základná škola Čadca, M. R. Štefánika 2007 
041/ 4334 174; 908 082 173 
Detail
037812238
Základná škola Čadca, Rázusova 2260 
908 422 052  
Detail
037812513
Základná škola Čadca, Ulica Komenského 752 
041/ 4335 715 
Detail
037812688
Základná škola Čierne, Ústredie 183 
041/ 4373 230 
Detail
037812289
Základná škola Klokočov, Ústredie 976 
911 650 235  
Detail
037812726
Základná škola Korňa, Ústredie 533 
041/ 4353 220 
Detail
042388767
Základná škola Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343 
041 / 4385293 
Detail
017066867
Základná škola Milana Mravca Raková, Raková č. 950 
041/ 4341 513; 908 059 882 
Detail
fotka
Mgr. Jana Babuljáková
Psychológ
CPPPaP Čadca
fotka
Mgr. Anna Byrtusová
Psychológ
CPPPaP Čadca
fotka
Mgr. Ľudmila Čuboňová
Psychológ
CPPPaP Čadca
fotka
PhDr. Alena Hrašková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Čadca
fotka
Mgr. Mária Kubicová
Psychológ
CPPPaP Čadca
fotka
PhDr. Eva Matáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Čadca
fotka
Janka Gazdíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Čadca