Základná škola Čadca, Ulica Komenského 752

Typ: Základná škola
Adresa: Ulica Komenského 752, 02204 Čadca
WWW:
E-Mail: sekretariat@zskomca.sk
Telefón: 041/ 4335 715
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812513
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Dinisová
Riaditeľ
Základná škola Čadca, Ulica Komenského 752
fotka
Mgr Jana Jancová
Výchovný poradca
Základná škola Čadca, Ulica Komenského 752