Základná škola Ružomberok-Biely Potok, Školská 7/7214

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 7/7214, 03403 Ružomberok
WWW:
E-Mail: zsbelianka@gmail.com
Telefón: 044 / 4322212
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Ružomberok
IČO: 710058730
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Monika Halušková
Riaditeľ
Základná škola Ružomberok-Biely Potok, Školská 7/7214