ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Sklené, Sklené 389

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Sklené 389, 03847 Sklené
WWW:
E-Mail: zssklene@post.sk
Telefón: 043 / 4955240
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710048858
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milan Michalík
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Sklené, Sklené 389