ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turček, Turček 314

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Turček 314, 03848 Turček
WWW:
E-Mail: eva.rosenbergova@centrum.sk
Telefón: 043 / 4956624
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 710059183
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Rozenbergová
Riaditeľ
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turček, Turček 314