Základná škola s MŠ Čaka, Čaka 364

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Čaka 364, 93568 Čaka
WWW:
E-Mail: skola.caka@gmail.com
Telefón: 036/7735128
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864301
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Sádovská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čaka, Čaka 364
fotka
Mgr. Zuzana Bieliková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čaka, Čaka 364