Základná škola s MŠ Čakajovce, Nová 201

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nová 201, 95143 Čakajovce
WWW:
E-Mail: zsc@centrum.sk
Telefón: 037/7793173
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865366
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zoja Kubizniaková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čakajovce, Nová 201
fotka
Ing. Soňa Paulovičová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čakajovce, Nová 201