Základná škola Čaňa, Pionierska 33

Typ: Základná škola
Adresa: Pionierska 33, 04414 Čaňa
WWW:
E-Mail: riaditel@zscana.sk
Telefón: 911503223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 031953204
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Raábová
Výchovný poradca
Základná škola Čaňa, Pionierska 33
fotka
RNDr. Monika Szelesová
Výchovný poradca
Základná škola Čaňa, Pionierska 33