Základná škola Selce, Školská 4

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 4, 97611 Selce
WWW:
E-Mail: ekonomka.zsselce@gmail.com
Telefón: 048 / 4181227
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 017067405
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Ján Chladný
Riaditeľ
Základná škola Selce, Školská 4