Základná škola Banská Bystrica, Magurská 16

Typ: Základná škola
Adresa: Magurská 16, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: skola@zsmagurskabb.edu.sk
Telefón: 048 / 4173772
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677694
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Šreinerová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Magurská 16