Základná škola Banská Bystrica, Tatranská 10

Typ: Základná škola
Adresa: Tatranská 10, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zstatranska10@gmail.com
Telefón: 048 / 4173148, 4171726
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677791
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Natália Kostúrová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Tatranská 10