Základná škola s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová, Nám. V. Dunajského 4/14

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nám. V. Dunajského 4/14, 97655 Ľubietová
WWW:
E-Mail: zs.lubietova@centrum.sk
Telefón: 048 / 4195305, 4195309
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677830
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Boboková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová, Nám. V. Dunajského 4/14