Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51

Typ: Základná škola
Adresa: Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: skoladracik@gmail.com
Telefón: 048 / 4162506, 0911217071
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 042007453
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Monika Šabová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51