Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16

Typ: Základná škola
Adresa: Magurská 16, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: sekretariat@skolafantazia.sk
Telefón: 0918248790
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 045015325
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Aleš Štesko
Riaditeľ
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16