Základná škola s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Vlkanovská 68, 97631 Vlkanová
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 4188135
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037891839
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Drahomíra Kotočová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68