Základná škola s MŠ Priechod, Priechod 179

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Priechod 179, 97611 Priechod
WWW:
E-Mail: zspriechod@centrum.sk
Telefón: 048 / 4189165
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037892509
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Kmeťová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Priechod, Priechod 179