Základná škola s MŠ Podkonice, Podkonice 284

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Podkonice 284, 97641 Podkonice
WWW:
E-Mail: zs.podkonice@zoznam.sk
Telefón: 048 / 4196849
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037893009
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Dobríková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Podkonice, Podkonice 284