Základná škola Harmanec, Harmanec 10

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Harmanec 10, 97603 Harmanec
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 4198249
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 037957872
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Henrieta Kohútová
Riaditeľ
Základná škola Harmanec, Harmanec 10