Základná škola s MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hiadeľ 14, 97661 Hiadeľ
WWW:
E-Mail: skolahiadel@gmail.com
Telefón: 048 / 4191119
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 042191211
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marianna Jančiarová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14